Home чл. 10 ЗАПСП

чл. 10 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Авторско право върху периодични издания и енциклопедии
(Загл. доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.)
Чл. 10. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.) Авторското право върху периодични издания и енциклопедии принадлежи на физическото или юридическото лице, което осигурява създаването и издаването на произведението. Авторското право върху включените в такова произведение отделни части, които имат характер на произведение на литературата, изкуството и науката, принадлежи на техните автори.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт