Home чл. 54 ЗАНН

чл. 54 ЗАНН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за административните нарушения и наказания

Чл. 54. Когато се установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че то не може да му се вмени във вина, наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция, като постановява да се върнат иззетите вещи, освен ако притежаването им е забранено, или да се заплати тяхната равностойност в случаите на чл. 46, ал. 4. Вещите, притежаването на които е забранено, не се връщат, а с тях се постъпва по реда, установен в съответните нормативни актове.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт