чл. 41 ЗАНН

« Обратно към нормативния акт

Закон за административните нарушения и наказания

Чл. 41. При констатиране на административни нарушения актосъставителят може да изземва и задържа веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението, както и вещите, които подлежат на отнемане в полза на държавата по чл. 20 и 21.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт