Home чл. 38, ал. 2 ЗАдв

чл. 38, ал. 2 ЗАдв

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за адвокатурата

Чл. 38. […] (2) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В случаите по ал. 1, ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл. 36, ал. 2 и осъжда другата страна да го заплати.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт