Home пар. 1, ал. 1, т. 4 ДР ТЗ

пар. 1, ал. 1, т. 4 ДР ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

§ 1. (1) “Свързани лица” по смисъла на този закон са: […] 4. съдружниците;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт