Home чл. 796, ал. 1, т. 6 ТЗ

чл. 796, ал. 1, т. 6 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Прекратяване на производството
Чл. 796. (1) Производството по стабилизация се прекратява: […] 6. когато търговецът не осигурява съдействие на довереното лице, на назначения от съда проверител или не предостави на съда в определения срок допълнително поискана информация и доказателства, или не внесе определените от съда разноски за заплащане на възнаграждения на довереното лице, проверителя или на вещото лице;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт