Home чл. 796, ал. 1, т. 3 ТЗ

чл. 796, ал. 1, т. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Прекратяване на производството
Чл. 796. (1) Производството по стабилизация се прекратява: […] 3. когато след откриване на производството се установи, че са налице пречки по чл. 762, ал. 3 за провеждане на производство по стабилизация за търговеца, или се установи, че предоставените от търговеца данни са неверни;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт