Home чл. 790, ал. 2, т. 1 ТЗ

чл. 790, ал. 2, т. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Утвърждаване на плана за стабилизация
Чл. 790. […] (2) Съдът утвърждава плана, ако:
1. са спазени изискванията на закона;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт