Home чл. 789, ал. 3 ТЗ

чл. 789, ал. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Гласуване на предложения план за стабилизация
Чл. 789. […] (3) Планът се приема от всеки клас с мнозинство повече от половината от вземанията в класа, като, за да бъде приет планът от този клас, е необходимо за приемане на плана да са гласували миниум три четвърти от броя кредитори в класа.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт