Home чл. 786, ал. 3 ТЗ

чл. 786, ал. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Изготвяне на окончателен списък на кредиторите с право да участват в производството по стабилизация
Чл. 786. […] (3) Съдът разглежда в закрито заседание проекта на окончателен списък и след преценка на направените възражения и изразените становища одобрява окончателен списък на кредиторите. Съдът се произнася с определение не по-късно от 14 дни преди насроченото съдебно заседание за гласуване на плана за стабилизация. Определението на съда за одобряване на окончателния списък се обявява в търговския регистър най-късно 7 дни преди съдебното заседание, в което ще се разглежда планът.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт