Home чл. 785, ал. 1 ТЗ

чл. 785, ал. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Вещи лица
Чл. 785. (1) Съдът служебно или по искане на участник в производството по стабилизация може да назначи вещо лице за изясняване на обстоятелства от значение за предложения план за стабилизация, за които са необходими специални знания.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт