Home чл. 782, ал. 5, т. 5 ТЗ

чл. 782, ал. 5, т. 5 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Доверено лице
Чл. 782. […] (5) Съдът освобождава довереното лице: […] 5. по искане на кредиторите, които притежават повече от половината от размера на вземанията.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт