Home чл. 782, ал. 5, т. 3 ТЗ

чл. 782, ал. 5, т. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Доверено лице
Чл. 782. […] (5) Съдът освобождава довереното лице: […] 3. ако назначеното доверено лице престане да отговаря на изискванията на чл. 655, ал. 2;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт