Home чл. 776, ал. 3 ТЗ

чл. 776, ал. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Ограничаване на дейността на търговеца
Чл. 776. […] (3) Когато констатира, че с действията си търговецът може да застраши интересите на кредиторите, съдът може да ограничи или да лиши търговеца от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото си и да предостави това право на довереното лице.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт