Home чл. 776, ал. 2 ТЗ

чл. 776, ал. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Ограничаване на дейността на търговеца
Чл. 776. […] (2) Съдът може да постанови търговецът да продължи дейността си под надзора на довереното лице, включително да сключва всички или определени от съда сделки само след предварителното съгласие на довереното лице.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт