Home чл. 773, ал. 3 ТЗ

чл. 773, ал. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Отхвърляне на молбата за откриване на производство по стабилизация
Чл. 773. […] (3) Определението за отхвърляне на молбата подлежи на обжалване от търговеца в 7-дневен срок от обявяването му в търговския регистър по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт