Home чл. 761 ТЗ

чл. 761 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Цел на производството
Чл. 761. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.07.2017 г.) Производството по стабилизация на търговец има за цел да предотврати откриването на производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение на задълженията му, което да доведе до продължаване на дейността на търговеца.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт