Home чл. 750, ал. 2 ТЗ

чл. 750, ал. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Искане за възстановяване
Чл. 750. […] (2) Към молбата се прилагат доказателства за изплащане на приетите в производството по несъстоятелност вземания.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт