Home чл. 745 ТЗ

чл. 745 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Искане за възобновяване на производството
Чл. 745. (Нов – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) Производството по несъстоятелност се възобновява по писмена молба на длъжника или на кредитор с прието или установено по съдебен ред вземане.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт