Home чл. 712 ТЗ

чл. 712 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Действие на решението
Чл. 712. (Нов – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) (1) Решението за обявяване в несъстоятелност действа по отношение на всички.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Решението за обявяване в несъстоятелност се вписва в търговския регистър.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт