Home чл. 705, ал. 1, т. 1 ТЗ

чл. 705, ал. 1, т. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Условия за утвърждаване на плана
Чл. 705. (1) (Предишен текст на чл. 705 – ДВ, бр. 70 от 1998 г.) Съдът утвърждава плана, ако:
1. са спазени изискванията на закона за приемането на плана от отделните класове кредитори;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт