Home чл. 703, ал. 4 ТЗ

чл. 703, ал. 4 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Приемане на плана
Чл. 703. […] (4) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Планът се приема от всеки клас с обикновено мнозинство от размера на вземанията от класа.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт