Home чл. 703, ал. 2 ТЗ

чл. 703, ал. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Приемане на плана
Чл. 703. […] (2) Кредиторите гласуват отделно в следните класове:
1. кредитори с обезпечени вземания и кредитори с право на задържане;
2. кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 4;
3. (изм. – ДВ, бр. 70 от 1998 г.) кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 6;
4. кредитори с необезпечени вземания;
5. кредитори по чл. 616, ал. 2.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт