Home чл. 70, ал. 1, т. 6 ТЗ

чл. 70, ал. 1, т. 6 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Недействителност на учреденото дружество
Чл. 70. (1) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Учредяването на дружеството е недействително само когато е допуснато някое от следните нарушения: […] 6. не е внесена предписаната от закона част от капитала;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт