Home чл. 694, ал. 6 ТЗ

чл. 694, ал. 6 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Предявяване на установителни искове
Чл. 694. […] (6) Иск по ал. 1 – 3 се предявява пред съда по несъстоятелността в 14-дневен срок от датата на обявяване в търговския регистър на определението на съда по чл. 692, ал. 4 и се разглеждат от друг състав на съда.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт