Home чл. 694, ал. 3, т. 1 ТЗ

чл. 694, ал. 3, т. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Предявяване на установителни искове
Чл. 694. […] (3) Кредитор може да предяви иск за установяване несъществуването на:
1. прието вземане на друг кредитор, ако е направил възражение по чл. 690, ал. 1, но съдът е оставил възражението без уважение;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт