Home чл. 685а, ал. 4 ТЗ

чл. 685а, ал. 4 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Давност за вземане в производството по несъстоятелност
Чл. 685а. […] (4) С прекратяването на производството по несъстоятелност по реда на чл. 632, ал. 5 започва да тече нова давност по чл. 110 от Закона за задълженията и договорите , а по чл. 740, ал. 2 се прилагат правилата на чл. 707б. В случай че бъде поискано възобновяване на производството по несъстоятелност, давност не тече за приетите вземания, докато трае производството по възобновяване.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт