Home чл. 658, ал. 1, т. 9 ТЗ

чл. 658, ал. 1, т. 9 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Правомощия на синдика
Чл. 658. (1) Синдикът има следните правомощия: […] 9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) с разрешение на съда се разпорежда с паричните суми от банковите сметки на длъжника, когато това се налага във връзка с управлението на имуществото и неговото запазване;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт