Home чл. 658, ал. 1, т. 14 ТЗ

чл. 658, ал. 1, т. 14 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Правомощия на синдика
Чл. 658. (1) Синдикът има следните правомощия: […] 14. (предишна т. 13 – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) осребрява имуществото от масата на несъстоятелността;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт