Home чл. 649, ал. 5 ТЗ

чл. 649, ал. 5 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Предявяване на отменителен иск
Чл. 649. […] (5) Иск по ал. 1 се предявява пред съда по несъстоятелността. Влязлото в сила решение има действие за длъжника, синдика и всички кредитори.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт