Home чл. 647, ал. 3 ТЗ

чл. 647, ал. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Отменителни искове
Чл. 647. […] (3) Недействителността по този член не засяга правата, които трети добросъвестни лица са придобили възмездно преди вписването на исковата молба. В тези случаи съответно се прилага чл. 646, ал. 8.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт