Home чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ

чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Отменителни искове
Чл. 647. (1) Освен в предвидените от закона случаи могат да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните действия и сделки, ако са извършени от длъжника в посочените в т. 1 – 6 срокове преди подаване на молбата по чл. 625: […] 6. сделка, която уврежда кредиторите, по която страна е свързано лице с длъжника, извършена в двугодишен срок.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт