Home чл. 633, ал. 1 ТЗ

чл. 633, ал. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Обжалване на решенията
Чл. 633. (1) Решенията по чл. 630 и 632 подлежат на обжалване в 7-дневен срок от вписването им в търговския регистър.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт