Home чл. 631а, ал. 2 ТЗ

чл. 631а, ал. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Обезщетение
Чл. 631а. […] (2) Обезщетение се дължи за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. То може да бъде платимо еднократно или периодично.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт