Home чл. 631а, ал. 1 ТЗ

чл. 631а, ал. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Обезщетение
Чл. 631а. (1) Когато с влязло в сила решение молбата на кредитор за откриване на производство по несъстоятелност бъде отхвърлена, длъжникът – физическо или юридическо лице, има право на обезщетение, ако кредиторът е действал умишлено или с груба небрежност.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт