чл. 630, ал. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт

Търговски закон

Решение за откриване на производството по несъстоятелност
Чл. 630. […] (3) Решението за откриване на производство по несъстоятелност действа по отношение на всички.

« Обратно към нормативния акт