Home чл. 62 ТЗ

чл. 62 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Образуване
Чл. 62. (1) Образуването и преобразуването на държавните предприятия като еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични акционерни дружества се извършва по ред, установен със закон.
(2) Образуването и преобразуването на общинските предприятия като еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични акционерни дружества се извършва с решение на общинския народен съвет.
(3) Със закон могат да бъдат образувани държавни предприятия, които не са търговски дружества.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт