Home чл. 616, ал. 1 ТЗ

чл. 616, ал. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Кредитори на несъстоятелността
Чл. 616. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Масата на несъстоятелността служи за удовлетворяване на всички кредитори на длъжника по търговски и нетърговски вземания.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт