Home чл. 610 ТЗ

чл. 610 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Откриване на производство по несъстоятелност за неограничено отговорен съдружник
Чл. 610. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 1998 г.) Едновременно с откриването на производството по несъстоятелност за търговското дружество се смята за открито и производството по несъстоятелност за неограничено отговорния му съдружник.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт