Home чл. 608, ал. 4 ТЗ

чл. 608, ал. 4 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Неплатежоспособност
Чл. 608. […] (4) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Неплатежоспособността се предполага, ако по изпълнително производство, образувано за изпълнение на влязъл в сила акт на кредитора, подал молба по чл. 625, вземането е останало изцяло или частично неудовлетворено в рамките на 6 месеца след получаване на поканата или на съобщението за доброволно изпълнение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт