Home чл.607а, ал.1 ТЗ

чл.607а, ал.1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Основания за откриване на производство по несъстоятелност
Чл. 607а. (1) Производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт