чл. 605, ал. 1, изр. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт

Търговски закон

Определение
Чл. 605. (1) С договора за наем на сейф наемодателят предоставя на наемателя за определен срок срещу възнаграждение ползването на сейф в охраняемо помещение. Сейфът служи за съхраняване на ценности и ценни книги, други вещи и документи. До съдържанието на сейфа достъп има само наемателят.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт