Home чл. 535 ТЗ

чл. 535 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Съдържание
Чл. 535. (Нов – ДВ, бр. 83 от 1996 г., в сила от 01.11.1996 г.) Записът на заповед съдържа:
1. наименованието “запис на заповед” в текста на документа на езика, на който е написан;
2. безусловно обещание да се плати определена сума пари;
3. падеж;
4. място на плащането;
5. името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати;
6. дата и място на издаването;
7. подпис на издателя.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт