Home чл. 486, ал. 1 ТЗ

чл. 486, ал. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Начини на определяне
Чл. 486. (1) Падежът на менителницата може да бъде:
1. на предявяване;
2. на определен срок след предявяването;
3. на определен срок след издаването;
4. на определен ден.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт