Home чл. 430 ТЗ

чл. 430 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Определение и форма
Чл. 430. (Нов – ДВ, бр. 83 от 1996 г., в сила от 01.11.1996 г.) (1) С договора за банков кредит банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока.
(2) Заемателят плаща лихва по кредита, уговорена с банката.
(3) Договорът за банков кредит се сключва в писмена форма.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт