Home чл. 41, ал. 2, изр. 3 ТЗ

чл. 41, ал. 2, изр. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Ограничения след прекратяване на договора
Чл. 41. […] (2) Ограничението трябва да обхваща същия район и вид стоки или услуги, предмет на договора за търговското представителство. То не може да бъде за повече от 2 години от прекратяването на договора. За периода на ограничението търговецът дължи съответно обезщетение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт