Home чл. 40, ал. 3 ТЗ

чл. 40, ал. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Обезщетение и възнаграждение при прекратяване
Чл. 40. […] (3) Обезщетението по ал. 2 не може да се търси, когато:
1. е изтекла повече от една година след прекратяването на договора, без търговският представител да е уведомил писмено търговеца, че иска дължимото обезщетение;
2. договорът е развален по вина на търговския представител или е прекратен едностранно от търговския представител съгласно чл. 47, ал. 1 или 2, освен ако това е станало поради неговата трайна нетрудоспособност или възраст;
3. търговският представител е прехвърлил правоотношението на друго лице, включително и със съгласието на търговеца.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт