Home чл. 40, ал. 3, т. 2 ТЗ

чл. 40, ал. 3, т. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Обезщетение и възнаграждение при прекратяване
Чл. 40. […] (3) Обезщетението по ал. 2 не може да се търси, когато: […] 2. договорът е развален по вина на търговския представител или е прекратен едностранно от търговския представител съгласно чл. 47, ал. 1 или 2, освен ако това е станало поради неговата трайна нетрудоспособност или възраст;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт