Home чл. 343 ТЗ

чл. 343 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Риск
Чл. 343. (Нов – ДВ, бр. 83 от 1996 г., в сила от 01.11.1996 г.) Рискът от случайното погиване или повреждане на вещта при финансовия лизинг е за лизингополучателя.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт