Home чл. 318 ТЗ

чл. 318 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Определение
Чл. 318. (Нов – ДВ, бр. 83 от 1996 г., в сила от 01.11.1996 г.) (1) Търговска е продажбата, която според разпоредбите на този закон е търговска сделка.
(2) Не е търговска продажбата, която има за предмет вещ за лично потребление и купувачът е физическо лице.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт

Съдържание